— Forretningsidé —

Betongsaging AS er en leverandør av alt innen betongsaging, kjerneboring, riving, meisling, samt naturlig tilknyttete tjenester til privatpersoner, næring og det offentlige. 

Organisasjon, teknologi og materiell skal være tilpasset kundens behov med produkter og tjenester av høy kvalitet.

Det skal være kort vei fra kunde til beslutningstaker. Personlig service og rådgivning er en integrert del i all utøvelse, og er avgjørende for enhver måloppfyllelse.

De høye krav til kvalitet oppnås ved en målrettet rekruttering og personalutvikling, krav til ytelse og belønning etter innsats og resultat.

På dette grunnlag skal Betongsaging AS befeste sin posisjon som en av de dyktigste leverandører av nevnte produkter og tjenester.

Det settes slike krav til firmaets egenkapitalreserve at det oppnås reell handlefrihet og tillit i markedet.

Med en slik forretningsidé og et selvpålagt krav om høy forretningsmoral skal Betongsaging AS markere seg som et betydelig, effektivt og lønnsomt firma.

 


— FIRMA MED LANG ERFARING —

 Betongsaging AS ble etablert 1. oktober 2002

 

— Betongsaging AS er medlem—— STARTBANK —

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

Les mer om StartBank— coBuilder —

Den smarte måten å sikre effektiv dataflyt gjennom alle fasene i byggeprosessen.

Les mer om coBuilder

Vi er her for deg

— 24/7-TILGJENGELIGHET —

Proff service

—   SERVICE —

Fornøyde kunder

— KUNDEORIENTERT —