— RIVING —

Rivingsoppdrag utføres både i lettkonstruksjoner og betongkonstruksjoner.

Vi har rivingsrobot som blir styrt med fjernkontroll, og går på strøm. Denne har meisel for pigging, skuffe for graving og saks for klipping i opptil 40 cm armert betong.

Denne er svært anvendelig, er 1 tonn, og går inn i dei fleste heiser, og kan lett klatre i trapper.

For frakt av rivingsmasser har vi hjullaster/kompakt laster med ein bredde fra 1meter til 1,6 meter og vekt fra 1 tonn til 2,6 tonn.. Disse er utstyrt med både stander skuffe, klype skuffe og pallegaffel.