— RILLING —

Vi driver med rilling/fresing av fjosgolv, gangareal og spalter. Dette er en maskin som effektivt riller i betong for å unngå glatte flater. Dette er med på å forbedre klauvhelsen hos storfe og gir bedre trivsel for dyra.